Föreningen ”Säkerhetsnätverket företagen i Eslöv” som vi numera kallar safe0413.

P.g.a. rådande situation med COVID-19, kommer även detta årsmöte (årsredovisning-2020) bli digitalt.
Senare läggning av årsmöte p.g.a. sjukdom i styrelsen. Styrelsen ska ha styrelsemöte innan årsmöte. Årsmötet är därmed uppskjutet ca 3-4 veckor. Årsmöte (årsredovisning-2020) blir digitalt 2021-04-26 --> 2021-04-27.
Årsmöte ska utlysas/meddelas minst 2 veckor innan årsmötesdag via hemsidan. Samt mail kommer skickas ut till alla medlemmar.
Motioner måste lämnas in minst 2 veckor innan årsmöte.
Årsmötet gör vi likadant som förra årets digitala årsmöte.


*Safe0413använder kameror på ett antal ställen som går direkt till ronderande bil
*Fr.o.m. 2018-04-01 har Avarn(Nokas) uppdraget att utföra bevakning för Safe

OBS, vi är inget medborgargarde ..... utan vi köper in bevakning för att känna oss trygga. De bevakningsföretag vi anlitar ska vara välkända, med seriös bakgrund. Vår förening består av ca 140 företag och en större del butiker i centrum som är medlemmar. Vår förenings syfte är att förhindra inbrott, stölder och skadegörelse. Vår förening bevakar via inköpta tjänster vårt industriområde och centrum samt vissa officiella platser på ett visst sätt som försvårar inbrott, stölder, skadegörelse och annan störning. Vi vill också visa att Eslöv är en kommun där man kan driva företag och butiker utan bli drabbad av inbrott och skadegörelse. Med en säker miljö/säkert klimat för företagande växer industriområdet och vårt centrum utvecklas positivt där alla tjänar på det. Alla medlemsföretagen står i kontakt med varandra och när det händer saker vet alla företag det inom några minuter. Samt vi samarbetar med polisen, Eslövskommun, bevakningsbolag och försäkringsbolagen samt lokal press. Vi har olika sorters bevakning och det finns rapporter varje dag om vad som händer om dagar och nätter. Alla rapporter förmedlas till alla företag, polis och Eslövs kommun dagligen. Det finns många åtgärder som gjorts för att få ihop ett samarbete och bildandet av en förening som denna, allt i syfte att skapa denna höga säkerhetsnivå som vi kommit upptill.

Medlemsföretagen betalar efter storlek, stöldbegärlighet och stöldskydd. Målet är att bli fler företag och även privatpersoner som vill stödja.